Predavači

Prolećna kardiološka radionica je inovativan stručno-naučni sastanak koji se razlikuje kardiologije i srodnih disciplina, predavanja će biti kratka i praktično orijentisana, sa prikazima kliničkih slučajeva.