Foto & Video

SVEČANO OTVARANJE

INFLAMACIJA I KORONARNA BOLEST SRCA

RADIONICA ZA HIPERTENZIJU - U SVETLU NOVIH JNC 8 I ACC/AHA 2017. PREPORUKA

RADIONICA ZA AKUTNA STANJA U KARDIOLOGIJI - PRIKAZI SLUČAJEVA IZ KLINIČKE PRAKSE

IMPLEMENTACIJA FIZIČKOG VEŽBANJA I DIJETE U SVAKODNEVNOJ PRAKSI

3D/ 4D EHOKARDIOGRAFIJA U KLINIČKOJ PRAKSI

INTERVENTNA KARDIOLOGIJA: STABLO I BIFURKACIJE - PRIKAZI SLUČAJEVA

ANTIKOAGULANTNA I ANTIARITMIJSKA TERAPIJA - PRIKAZI SLUČAJEVA

TERAPIJA KOMPLEKSNE ARTERIJSKE HIPERTENZIJE - PRIKAZI SLUČAJEVA

KVIZ - KARDIOLOŠKA SLAGALICA

MORFOLOŠKO KLINIČKE KORELACIJE U PRIMARNIM I SEKUNDARNIM TUMORIMA SRCA

INFARKT MIOKARDA S ELEVACIJOM ST SEGMENTA U 2018. GOD. - PITANJA I ODGOVORI

ŽIVOT PACIJENATA NAKON REVASKULARIZACIJE MIOKARDA

DUŽINA TRAJANJA DVOJNE ANTIAGREGACIONE TERAPIJE S AKS - PRIKAZI SLUČAJEVA

AKUTNI KORONARNI SINDROM BEZ OPSTRUKTIVNE KORONARNE ATEROSKLEROZE - PRIKAZI SLUČAJEVA

BRZA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA BOLESNIKA S AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM - PRIKAZI SLUČAJEVA

PERKUTANE INTERVENCIJE NA PLUĆNIM ARTERIJAMA - PRIKAZI SLUČAJEVA

SAVREMENA ANTIKOAGULANTNA TERAPIJA

Ehokardiografija kod veštačkih valvula

Fiziološki principi zdrave ishrane - Prof dr Branko Jakovljević

Dr Saša Borović - ECMO u različitim kliničkim indikacijama

Dr Milan Marinković - Kontrola ritma

Dr Ivana Jovanović - Sekundarna mitralna regurgitacija

Doc. dr Dejan Orlić - Uvod: preporuke za LMCA/bifurkacija

Assist dr Nemanja Đenić - Hajde da pričamo o plućnoj emboliji

"Nova klasa lekova SGLT2 inhibitora - Prof. dr Svetlana Apostolović

INFLAMACIJA I KORONARNA BOLEST SRCA - Prof. dr Srdjan Pešić

Perkutane intervencije na plućnim arterijama - Prof. dr Slobodan Obradović

INFLAMACIJA I KORONARNA BOLEST SRCA - Prof. dr Milan Pavlović

INFLAMACIJA I KORONARNA BOLEST SRCA - Prof. dr Milan Pavlović

INFLAMACIJA I KORONARNA BOLEST SRCA - Prof. dr Ivan Tasić

INFLAMACIJA I KORONARNA BOLEST SRCA - Prof. dr Branko Beleslin

Implementacija fizičkog vežbanja i dijete - Milan Strongman Jovanović

Sesija žena interventnih kardiologa - Assist. dr Mila Kovačević

Multimodaliti imidžing - dr Marija Zdravković

Savremena antikoagulantna terapija - Doc. dr Sonja Šalinger-Martinović

Balon angioplastika u hroničnoj tromboemboliji pluća - Assist. dr Zoran Jović

Implementacija fizičkog vežbanja i dijete - Assist. dr Vojislav Giga

Fotografije sa radionice 2018