O nama

Prolećna kardiološka radionica je inovativan stručno-naučni sastanak koji se razlikuje od klasičnih kongresa po tome što je program sastanka organizovan kroz radionice. U radionicama koje će organizovati vodeći domaći i inostrani eksperti u raznim oblastima kardiologije i srodnih disciplina, predavanja će biti kratka i praktično orijentisana, sa prikazima kliničkih slučajeva.

MedTech Europe Code of Ethical Business Practice: “Spring Cardiology Workshop – Prolećna kardiološka radionica” is COMPLIANT with the MedTech Europe Code of Ethical Business Practice. More details are available on: ethicalmedtech.eu

"Prolećna kardiološka radionica" je akreditovana kao nacionalni kongres odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-507/2018-01 od 5.3.2018, pod evidencionim brojem A-1-777/18, na sledeći način: broj bodova za predavače 12, broj bodova za pasivno učešće 6.
Cena kotizacije, smeštaja i ostalih sadržaja predviđenih programom je 300€ u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Smeštaj je u dvokrevetnim sobama. Zahtev za izdavanje predračuna možete poslati na email adresu kontakt@medupdate.rs.
Cena ne obuhvata troškove i organizaciju prevoza učesnika. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati i na 063/7563843