Prolećna kardiološka radionica

Kopaonik, MK Mountain Resort

18 - 21. april 2019. godine

O nama

Prolećna kardiološka radionica je inovativan stručno-naučni sastanak koji se razlikuje od klasičnih kongresa po tome što je program sastanka organizovan kroz radionice. U radionicama koje će organizovati vodeći domaći eksperti u raznim oblastima kardiologije i srodnih disciplina, predavanja će biti kratka i praktično orijentisana, sa prikazima kliničkih slučajeva. U manjim grupama, u kojima će se organizovati radionice, polaznici će kroz diskusiju i interakciju sa predavačima moći da saznaju najnovije preporuke i trendove u dijagnostici i lečenju kardioloških bolesnika. Pored „CardioHub“-a i dnevnog „newsletter“-a, novine koje smo predvideli za 2019. godinu su organizacija “CardioCube”-a gde će biti organizovani treninzi na simulatorima za sve zainteresovane učesnike, kao i štampano izdanje kongresnih novina koje ćemo podeliti svim učesnicima. Za ulazak u kongresne sale biće neophodno da svaki učesnik poseduje kongresni bedž sa bar kodom koji se dobija na registraciji.
Za više informacija možete da nas kontaktirate na 0637563843 ili 0642199297 ili putem mejla na amecedukacija@gmail.com

Cena pojedinačnog učešća je 350€ (plus PDV) u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Saznajte više

Preliminarni program

Preuzmite program Prolećne kardiološke radionice

-->

Aplikacija

Preuzmite aplikaciju za vaš mobilni uredjaj

Pdf Ikonica

Lokacija

Kopaonik, hoteli Grand i Gorski