Prolećna kardiološka radionica

Kopaonik, MK Mountain Resort

12 - 15. april 2018. godine

O nama

Prolećna kardiološka radionica je inovativan stručno-naučni sastanak koji se razlikuje od klasičnih kongresa po tome što je program sastanka organizovan kroz radionice. U radionicama koje će organizovati vodeći domaći i inostrani eksperti u raznim oblastima kardiologije i srodnih disciplina, predavanja će biti kratka i praktično orijentisana, sa prikazima kliničkih slučajeva.

Saznajte više

Program

Preuzmite program Prolećne kardiološke radionice

Lokacija

Kopaonik, MK Mountain Resort