Subotica, 17-20. mart 2016.
Prolećna
Kardiološka radionica
Saznajte više

O radionici

Prolećna kardiološka radionica je inovativan stručno-naučni sastanak koji se razlikuje od klasičnih kongresa po tome što je program sastanka organizovan kroz radionice. U radionicama koje će organizovati vodeći domaći eksperti u raznim oblastima kardiologije i srodnih disciplina, predavanja će biti kratka i praktično orijentisana, sa prikazima kliničkih slučajeva. U manjim grupama, u kojima će se organizovati radionice, polaznici će kroz diskusiju i interakciju sa predavačima moći da saznaju najnovije preporuke i trendove u dijagnostici i lečenju kardioloških bolesnika

Organizator

Medupdate u saradnji sa
Akademskim medicinskim edukacionim
centrom
(AMEC)

Mesto i vreme održavanja

Subotica,
17-20. mart 2016. godine

Kotizacija i smeštaj

Cena kotizacije, smeštaja i ostalih sadržaja predviđenih programom je 300€ u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Smeštaj je u dvokrevetnim sobama. Zahtev za izdavanje predračuna možete poslati na email adresu kontakt@medupdate.rs . Cena ne obuhvata troškove i organizaciju prevoza učesnika

Akreditacija

"Prolećna kardiološka radionica 2016" je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-509/2016-01 od 03.03.2016. godine, pod evidencionim brojem А-1-546/16, akreditovana na sledeći način: broj bodova za kontinuiranu medicinsku edukaciju za predavače je 11, a za pasivno učešće 5.

Sponzori

Sponzori Prolećne kardiološke radionice

Astra Zeneca

Generalni sponzor

Actavis

Srebrni sponzor

Krka

Srebrni sponzor

Merck

Srebrni sponzor

Pharmaswiss

Srebrni sponzor

Aspen

Sponzori radionica

Boehringer-Ingelheim

Sponzori radionica

Pfizer

Sponzori radionica

ADOC

Sponzori

Alkaloid

Sponzori

Bayer

Sponzori

Bimed

Sponzori

Biotronik

Sponzori

GlaxoSmithKline

Sponzori

Hemofarm

Sponzori

Hermes system

Sponzori

Inpharm

Sponzori

Mivela

Sponzori

Sanofi

Sponzori

Servier

Sponzori

Soul medical

Sponzori

Program

Pogledajte program predavanja

Predavači

Predavači „Prolećne kardiološke radionice“

Akademik Prof. dr Miodrag Ostojić

Akademik Prof. dr Nebojša Lalić

Akademik Prof. dr Vladeta Jerotić

Prof. dr Aleksandar N. Nešković

Prof. dr Ana Đorđević Dikić

Prof. dr Arsen Ristić

Prof. dr Anastazija Stojšić-Milosavljević

Prof. dr Bosiljka Vujisić Tešić

Prof. dr Branislava Ivanović

Prof. dr Branislava Milenković

Prof. dr Branko Beleslin

Prof. dr Dragan Kovačević

Prof. dr Goran Koraćević

Prof. dr Goran Stanković, dopisni član SANU

Prof. dr Gorana Mitić

Prof. dr Gordana Panić

Prof. dr Igor Mrdović

Prof. dr Ivan Tasić

Prof. dr Jadranka Dejanović

Prof. dr Jelena Stepanović

Prof. dr Jovan Peruničić

Prof. dr Katarina Lalić

Prof. dr Ljiljana Jovović

Prof. dr Ljubomir Hadži Pešić

Prof. dr Milica Dekleva

Prof. dr Marina Deljanin Ilić

Prof. dr Milan A. Nedeljković

Prof. dr Milan Pavlović

Prof. dr Milan Petrović

Prof. dr Milica Pešić

Prof. dr Miloje Tomašević

Prof. dr Milutin Mirić

Prof. dr Miodrag Krstić

Prof. dr Miodrag Vukčević

Prof. dr Nikola Jagić

Prof. dr Radovan Karadžić

Prof. dr Robert Jung

Prof. dr Saša Živić

Prof. dr Siniša Stojković

Prof. dr Slobodan Dodić

Prof. dr Slobodan Obradović

Prof. dr Srđan Pešić

Prof. dr Tomislav Jovanović

Prof. dr Svetlana Apostolović

Prof. dr Vladimir Miloradović

Prof. dr Zoran Perišić

Prim. dr Emina Čolak

Doc. dr Dejan Orlić

Doc. dr Dejana Popović

Doc. dr Dragan Debeljački

Doc. dr Goran Davidović

Doc. dr Ivan Čekerevac

Doc. dr Ivana Nedeljković

Doc. dr Milika Ašanin

Doc. dr Milovan Petrović

Doc. dr Mina Radovanović

Doc. dr Miroslav Bikicki

Doc. dr Nebojša Radovanović

Doc. dr Vladan Vukčević

Doc. dr Vladimir Ivanović

Asist. dr Aleksandra Antović

Asist. dr Aleksandra Vulin

Asist. dr Dragan Matić

Asist. dr Ilija Srdanović

Asist. dr Ivan Ilić

Asist. dr Gordana Krljanac

Asist. dr Lidija Savić

Asist. dr Marko Banović

Asist. dr Marija Polovina

Asist. dr Milan Dobrić

Asist. dr Milenko Čanković

Asist. dr Nebojša Antonijević

Asist. dr Nebojša Mujović

Asist. dr Ratko Lasica

Asist. dr Sonja Šalinger Martinović

Asist. dr Vojislav Giga

Dipl. vet. Uroš Davidović, novinar i publicista

Dr Ana Gifing

Dr Aleksandra Ilić

Dr Aleksandra Milošević

Dr Aleksandra Nikolić

Dr Ana Karadžić

Dr Boris Džudović

Dr Branislav Ničić

Dr Bratislav Milosavljević

Dr Dalibor Somer

Dr Dejan Milašinović

Dr Dejan Spiroski

Dr Dragan Vulin

Dr Dragoslava Živkov-Šaponja

Dr Dunja Marković

Dr Enes Osmanović

Dr Goran Rađen

Dr Marijan Majin

Dr Marijana Pejić

Dr Mila Kovačević

Dr Milica Zagoričnik

Dr Milorad Tešić

Dr Miodrag Srećković

Dr Olga Petrović

Dr Renata Mojašević

Dr Svetlana Kostić

Dr Sandra Peković

Dr Saša Ignjatijević

Dr Slavica Majdevac

Dr Snežana Stojšić

Dr Snežana Tadić

Dr Srđan Aleksandrić

Dr Tanja Popov

Dr Tanja Rajković

Dr Tihomir Miljević

Dr Vanja Vujić

Dr Zlatko Mehmedbegović

Vladislava Đorić, specijalista medicinske psihologije