Prolećna kardiološka radionica

MK Mountain Resort, Kopaonik, 30. mart - 2. april 2017. godine

O nama

Više o prolećnoj kardiološkoj radionici

Prolećna kardiološka radionica je inovativan stručno-naučni sastanak koji se razlikuje od klasičnih kongresa po tome što je program sastanka organizovan kroz radionice. U radionicama koje će organizovati vodeći domaći i inostrani eksperti u raznim oblastima kardiologije i srodnih disciplina, predavanja će biti kratka i praktično orijentisana, sa prikazima kliničkih slučajeva. U manjim grupama, u kojima će se organizovati radionice, polaznici će kroz diskusiju i interakciju sa predavačima moći da saznaju najnovije preporuke i trendove u dijagnostici i lečenju kardioloških bolesnika. Prolećna kardiološka radionica se organizuje po treći put. Do sada je svojim kvalitetom privukla veliku pažnju domaće kardiološke javnosti, zbog čega se na ovoj radionici očekuje još bolji kvalitet sadržaja i veći broj učesnika.

"Prolećna kardiološka radionica 2017" je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-489/2017-01 od 03.03.2017. godine, pod evidencionim brojem А-1-823/17, akreditovana kao nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem na sledeći način: broj bodova za kontinuiranu medicinsku edukaciju za predavače je 13, a za pasivno učešće 8.

Cena kotizacije, smeštaja i ostalih sadržaja predviđenih programom je 300€ u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Smeštaj je u dvokrevetnim sobama. Zahtev za izdavanje predračuna možete poslati na email adresu kontakt@medupdate.rs.
Cena ne obuhvata troškove i organizaciju prevoza učesnika.
Za dodatne informacije možete nas kontaktirati i na 063/7563843

Program

Preuzmite program Prolećne kardiološke radionice

Naučni program

Predavači

Predstavljamo Vam predavače Prolećne kardiološke radionice

  • Akademik Prof. dr Đorđe Radak

  • Akademik Prof. dr Miodrag Č. Ostojić

  • Akademik Prof. dr Nebojša Lalić

  • Prof. dr Petar M. Seferović, dopisni član SANU

  • Prof. dr Agoljub Mićko Ljubičić

  • Prof. dr Aleksandar N. Nešković

  • Prof. dr Aleksandra Jotić

  • Prof. dr Ana Đorđević-Dikić

  • Prof. dr Anastazija Stojšić-Milosavljević

  • Prof. dr Anđelka Ristić-Angelkov

  • Prof. dr Arsen Ristić

  • Prof. dr Biljana Putniković

  • Prof. dr Bosiljka Vujisić-Tešić

  • Prof. dr Branislav Stefanović

  • Prof. dr Branislava Ivanović

  • Prof. dr Branko Beleslin

  • Prof. dr Dragan Kovačević

  • Prof dr Dragan Lović

  • Prof. dr Dragan Sagić

  • Prof. dr Dragan Simić

  • Prof. dr Đorđe Nale

  • Prof. dr Goran Davidović

  • Prof. dr Goran Koraćević

  • Prof. dr Igor Mrdović

  • Prof. dr Ivan Tasić

  • Prof. dr Jadranka Dejanović

  • Prof. dr José Maria Castellano

  • Prof. dr Katarina Lalić

  • Prof. dr Konstantinos Triantafyllou

  • Prof. dr Ljiljana Jovović

  • Prof. dr Marina Deljanin-Ilić

  • Prof. dr Milan A. Nedeljković

  • Prof. dr Milan Pavlović

  • Prof. dr Milan Petrović

  • Prof. dr Miloje Tomašević

  • Prof. dr Miodrag Krstić

  • Prof. dr Nebojša Tasić

  • Prof. dr Nikola Jagić

  • Prof. dr Petar Otašević

  • Prof. dr Radomir Naumović

  • Prof. dr Sava Nenić

  • Prof. dr Saša Živić

  • Prof. dr Siniša Stojković

  • Prof. dr Slobodan Obradović

  • Prof. dr Srđan Pešić

  • Prof. dr Svetlana Apostolović

  • Prof. dr Tomica Milosavljević

  • Prof. dr Vladan Vukčević

  • Prof. dr Vladimir Jakovljević

  • Prof. dr Vladimir Miloradović

  • Doc. dr Dejan Orlić

  • Doc. dr Dejana Popović

  • Doc. dr Ilija Srdanović

  • Doc dr Jovan Matijašević

  • Doc. dr Jovica Šaponjski

  • Doc. dr Milika Ašanin

  • Doc. dr Milenko Rosić

  • Doc. dr Milovan Petrović

  • Doc. dr Saša Radenković

  • Doc. dr Snežana Ćirić-Zdravković

  • Doc. dr Tamara Kovačević-Preradović

  • Doc. dr Vladimir Ivanović

  • Doc. dr Zorica Mladenović

  • Ass. dr Bojan Mihailović

  • Ass. dr Gordana Krljanac

  • Ass. dr Danijela Trifunović-Zamaklar

  • Ass. dr Lidija Savić

  • Ass. dr Marija Zdravković

  • Ass. dr Milan Dobrić

  • Ass dr Milenko Čanković

  • Ass dr Milorad Tešić

  • Ass. dr Miodrag Srećković

  • Ass. dr Nebojša Mujović

  • Ass. dr Radosav Vidaković

  • Ass. dr Ratko Lasica

  • Ass. dr Vojislav Giga

  • Dr Ana Antić

  • Dr Aleksandra Ilić

  • Dr Aleksandra Janićijević

  • Dr Aleksandra Milošević

  • Dr Ana Gifing

  • Dr Biljana Radišić

  • Dr Bojan Ilić

  • Dr Bojan Stanetić

  • Dr Bratislav Kirćanski

  • Dr Bratislav Milosavljević

  • Dr Dalibor Somer

  • Dr Danijela Đorđević-Radojković

  • Dr Danijela Tasić

  • Dr Danijela Vraneš

  • Dr Dejan Milašinović

  • Dr Dejan Petrović

  • Dr Dejan Simonović

  • Dr Dejan Vukajlović

  • Dr Dragan Debeljački

  • Dr Dragan Topić

  • Dr Dragana Stanojević

  • Dr Dragica Tešić

  • Dr Dušanka Kutlešić

  • Dr Gordana Matić

  • Dr Ivana Burazor

  • Dr Ivana Rakočević

  • Dr Jelena Poljak Pavić

  • Dr Ljiljana Kos

  • Dr Ljubodrag Radević

  • Dr Ljupčo Mangovski

  • Dr Maja Stefanović

  • Dr Mihajlo Farkić

  • Dr Mila Kovačević

  • Dr Milan Marinković

  • Dr Milana Jaraković

  • Dr Milena Srdić

  • Dr Miloš Trajković

  • Dr Milosav Tomović

  • Dr Miodrag Damjanović

  • Dr Miroslav Bikicki

  • Dr Miroslav Krstić

  • Dr Mladen Tasić

  • Dr Mojsije Anđić

  • Dr Momčilo Čolić

  • Dr Nenad Božinović

  • Dr Nenad Dikić

  • Dr Nevena Karanović

  • Dr Olga Petrović

  • Dr Prim. Ružica Janković-Tomašević

  • Dr Sanja Stanković

  • Dr Saša Hinić

  • Dr Saša Plećević – Dr Feelgood

  • Dr Snežana Bjelić

  • Dr Snežana Stojšić

  • Dr Snežana Tadić

  • Dr Sonja Dakić

  • Dr Sonja Šalinger-Martinović

  • Dr Srđan Aleksandrić

  • Dr Srđan Kafedžić

  • Dr Svetlana Kostić

  • Dr Tanja Popov

  • Dr Tatjana Miljković

  • Dr Tibor Čanji

  • Dr Tihomir Miljević

  • Dr Tomislav Kostić

  • Dr Vladimir Milivojević

  • Dr Vladimir Mitov

  • Dr Vojislav Stojšin

  • Dr Vuk Mijailović

  • Dr Želimir Antonić

Sponzori

Predstavljamo Vam sponzore Prolećne kardiološke radionice

Foto

Lokacija

MK Mountain Resort, Kopaonik, Srbija