O nama

Nakon dve godine održavanja u virtualnom formatu, "Prolećna kardiološka radionica" se ponovo vraća na Kopaonik. Ove godine želimo da se zahvalimo svim predavačima koji su od prve Radionice, održane pre osam godina, pa sve do danas, svojim aktivnim učešćem doprineli kvalitetu i prepoznatljivosti koju ona ima. Interesovanje lekara je ove godine najveće do sada, i organizatori će se potruditi da opravdaju sva očekivanja. Posebno mesto u naučnom programu će imati radionice posvećene ehokardiografiji, srčanoj insuficijenciji, interventnoj kardiologiji, kardiovaskularnoj dijagnostici i preventivnoj i sportskoj kardiologiji. Sadržaj Radionice će i ove godine biti obogaćen tradicionalnim kvizom "Kardiološka slagalica", prikazima slučajeva u "Cardio Hub-u", dnevnim newsletterima, kongresnim novinama i knjigama koje su izdate prethodnih godina. Koristimo priliku i da se zahvalimo velikom broju farmaceutskih kompanija, bez čije podrške ne bismo mogli da organizujemo ovako veliki kongres. Većina farmaceutskih kuća će se predstaviti simpozijumima ili sponzorisanim predavanjima u redovnom programu kongresa.

Svi učesnici kongresa moraju biti registrovani na ulazu u hotel Grand, a bedž sa QR kodom koji tom prilikom dobijaju će biti neophodan za prisustvovanje svim kongresnim sadržajima.

"Prolećna kardiološka radionica" je akreditovana kao nacionalni kongres odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-112/2022-01 od 07.03.2022. godine, pod evidencionim brojem А-1-180/22, na sledeći način: broj bodova za predavače 12, broj bodova za pasivno učešće 6.

“Spring Cardiology Workshop - Prolecna Kardioloska Radionica 2022” je prijavljen kod MedTech Europe Code of Ethical Business Practice. Više detalja je dostupno na: https://www.ethicalmedtech.eu/medtech-apps/cvs/view-event/EMT27041

Za više informacija možete da nas kontaktirate na 0637563843 ili 0642744631 ili putem mejla na amecedukacija@gmail.com

Program

Preuzmite program Prolećne kardiološke radionice