O nama

Prolećna kardiološka radionica je inovativan stručno-naučni sastanak koji se razlikuje od klasičnih kongresa po tome što je program sastanka organizovan kroz radionice. U radionicama koje će organizovati vodeći domaći eksperti u raznim oblastima kardiologije i srodnih disciplina, predavanja će biti kratka i praktično orijentisana, sa prikazima kliničkih slučajeva. U manjim grupama, u kojima će se organizovati radionice, polaznici će kroz diskusiju i interakciju sa predavačima moći da saznaju najnovije preporuke i trendove u dijagnostici i lečenju kardioloških bolesnika. Pored „CardioHub“-a i dnevnog „newsletter“-a, novine koje smo predvideli za 2019. godinu su organizacija “CardioCube”-a gde će biti organizovani treninzi na simulatorima za sve zainteresovane učesnike, kao i štampano izdanje kongresnih novina koje ćemo podeliti svim učesnicima. Za ulazak u kongresne sale i ulazak na zajedničke večere biće neophodno da svaki učesnik poseduje kongresni bedž sa bar kodom koji se dobija na registraciji.
"Prolećna kardiološka radionica" je akreditovana kao nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-449/2019-01 od 4.3.2019. godine, pod evidencionim brojem А-1-647/19, na sledeći način: broj bodova za predavače 13, broj bodova za pasivno učešće 8.
MedTech Europe Code of Ethical Business Practice: “Spring Cardiology Workshop - Prolecna Kardioloska Radionica 2019 ” is COMPLIANT with the MedTech Europe Code of Ethical Business Practice. More details are available on: https://www.ethicalmedtech.eu/medtech-apps/cvs/view-event/EMT15186
Za više informacija možete da nas kontaktirate na 0637563843 ili 0642199297 ili putem mejla na amecedukacija@gmail.com